صفحه نخست / unsplash_52d5bbef8a613_1 / unsplash_52d5bbef8a613_1

unsplash_52d5bbef8a613_1

درباره S-E

S-E

پیشنهاد میکنیم

حدود ۲۵ آتش نشان زیر آوار مانده اند

شهردار تهران گفت: در حال حاضر بین ۲۰ تا ۲۵ نفر از همکاران آتش نشانی زیر …

جوابی بنویسید