صفحه نخست / 7998125906_4489ed8a2f_b / 7998125906_4489ed8a2f_b

7998125906_4489ed8a2f_b

درباره S-E

S-E

پیشنهاد میکنیم

حدود ۲۵ آتش نشان زیر آوار مانده اند

شهردار تهران گفت: در حال حاضر بین ۲۰ تا ۲۵ نفر از همکاران آتش نشانی زیر …

جوابی بنویسید