صفحه نخست / 6940343109_8e0633088e_b / 6940343109_8e0633088e_b

6940343109_8e0633088e_b

درباره S-E

S-E

پیشنهاد میکنیم

حدود ۲۵ آتش نشان زیر آوار مانده اند

شهردار تهران گفت: در حال حاضر بین ۲۰ تا ۲۵ نفر از همکاران آتش نشانی زیر …

جوابی بنویسید