صفحه نخست / 5825871567_4d477202ce_b / 5825871567_4d477202ce_b

5825871567_4d477202ce_b

درباره S-E

S-E

پیشنهاد میکنیم

حدود ۲۵ آتش نشان زیر آوار مانده اند

شهردار تهران گفت: در حال حاضر بین ۲۰ تا ۲۵ نفر از همکاران آتش نشانی زیر …

جوابی بنویسید